Zasady użytkowania tkanin tapicerskich:

 1. Tkaniny tapicerskie powinny być stosowane do celów zgodnych z ich przeznaczeniem.

 2. Przed wyborem tkaniny klient powinien zapoznać się z właściwościami technicznymi interesującego go materiału. Wyniki badań udostępniane przez firmę PIK COLLECTION dotyczą wyłącznie badanej partii produkcyjnej materiału.

 3. Przy przemieszczaniu mebla należy chwytać wyłącznie stałe, twarde elementy.

 4. Tkanina nie powinna być narażona na bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych, takich jak: działanie promieni słonecznych, wiatr, deszcz, śnieg czy duża wilgotność. Wpływ powyższych czynników grozi odbarwieniem tkaniny oraz trwałym jej zniszczeniem.

 5. Nie powinno się skakać ani stawiać ciężkich przedmiotów na tapicerkę, ponieważ silne, punktowe naprężenie materiału może powodować uszkodzenia mechaniczne takie jak: rozciąganie, prucie, czy rozdarcie się tkaniny.

 6. Bezwzględnie zabronione jest stawianie gorących naczyń na meblu, gdyż wysoka temperatura powodować może zniszczenie tkaniny. Optymalną odległością w jakiej tapicerka powinna znajdować się od aktywnych źródeł ciepła są 2 metry.

 7. Tkaniny powinno chronić się przed działaniem zwierząt domowych.

 8. Spożywanie posiłków powinno odbywać się z dala od tapicerki, która może ulec silnemu zaplamieniu.

 9. Tkaniny należy czyścić delikatnie (przy użyciu białej szmatki z odrobiną wody i mydła), bez używania nadmiernej siły. Meble powinny być ustawiane w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się użytkowników, tak aby tkanina nie była narażona na zbyt częste, silne tarcie.

 10. Zabronione jest przykrywanie tkaniny wszelkiego rodzaju kocami czy narzutami, których włosie może wchodzić w reakcję z tkaniną, powodując połączenie się włókien i mechacenie/pillingowanie tkaniny.

 11. Tkanina tapicerska, obiciowa nie może być narażona na działanie materiałów silnie barwiących, takich jak jeansy czy farbowane poduszki w kontrastowych kolorach. Należy również unikać siadania w jasnych ubraniach na meble w odcieniach granatu czy czerwieni, oraz innych zawierających silny pigment barwiący. Naturalną właściwością materiału jest jego farbowanie, zwłaszcza gdy mebel jest nowy.

 12. Meble powinny być użytkowane całościowo. Eksploatacja wyłącznie jednej części tapicerki może spowodować, iż mebel będzie wyglądał nierównomiernie. Aby wydłużyć dobrą kondycję tapicerki należy wygładzać ją po każdym użyciu. Zapobiegnie to odgniataniu się włosa tkaniny w różnych kierunkach.

 13. Należy pamiętać, iż występowanie pillingu jest naturalnym efektem użytkowania tkanin.

 14. Dopuszcza się występowanie różnić w odcieniach pomiędzy różnymi partiami produkcyjnymi tkanin tapicerskich.

Procedura reklamacyjna:

 1. Przed przystąpieniem do korzystania z tkanin firmy PIK COLLECTION, uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi użytkowania naszych materiałów.

 2. Wszystkie towary zakupione w firmie „PIK” Sp. J. Hurt-Detal K. i B. Nartowicz podlegają gwarancji w okresie 2 lat od zakupu, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

  - Tkaniny powinny być użytkowane zgodnie z zasadami użytkowania tkanin tapicerskich dostępnymi na stronie www.pikcollection.pl.

  - Należy zachować szczególną ostrożność przy rozpakowywaniu tkaniny, tak aby wraz z workiem nie została przecięta tkanina tapicerska.

  - Czyszczenie i konserwacja materiałów powinny odbywać właściwie z instrukcją czyszczenia dostępną na naszej stronie internetowej.

  - Tkaniny powinny być transportowane w odpowiedni sposób, zabezpieczone szczelnie folią.

  - Przed przystąpieniem do krojenia/przerabiania tkaniny należy zwrócić uwagę, czy materiał wolny jest od wad. Pocięty, czy przerobiony materiał nie stanowi podstawy do uznania reklamacji.

  - Materiały należy montować na meblu w sposób ostrożny, zabezpieczając tkaninę przed tarciem jej powierzchni o twarde, wystające części mebla (np. gwoździe, sprężyny, płytę meblową).

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przesłane do firmy PIK COLLECTION drogą mailową lub pocztą. Pismo reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

  - Nazwa firmy, imię i nazwisko osoby przyjmującej reklamację.

  - Adres firmy wraz z numerem telefonu kontaktowego

  - Imię i nazwisko właściciela mebla wraz z numerem telefonu kontaktowego

  - Datę i miejsce zakupu tkaniny lub mebla

  - Nazwę tkaniny oraz numer koloru

  - Ilość reklamowanych metrów tkaniny

  - Data stwierdzenia wady

  - Podanie powodu reklamacji

  - Dowód zakupu tkaniny mebla oraz zdjęcia reklamowanego materiału z widocznym powodem reklamacji.

 4. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne zostanie przesłana przez firmę PIK COLLECTION w ciągu 14 dni.

Uwaga! Dotyczy wysyłkowego zamawiania tkanin: Sprawdź przesyłkę w obecności kuriera a w razie uszkodzenia spisz protokół szkody. Bez spisanego protokołu reklamacje z powodu uszkodzeń w transporcie nie będą uwzględniane.

Informujemy, iż wszystkie wzory tkanin stanowiące ofertę firmy PIK sp.j. są wzorami przemysłowymi zastrzeżonymi w urzędzie patentowym RP. Jakiekolwiek wprowadzanie do obrotu (kopiowanie, wytwarzanie, rozpowszechnianie, importowanie) bez zgody PIK sp.j. jest prawnie zabronione. Każdorazowe naruszenie naszych praw będzie ścigane prawnie.